24 Mart 2009 Salı

TANRI VALİDESİNİN MÜJDESİ.

SEVİN EY GÜVEYİ OLMAYAN GELİN.

25 MART

Tanrı validesi ebediyen bakire - Olan Meryem’in Müjdesi.

Ey nimete eren Tanrı Validesi Meryem, Rab seninledir. Sen kadınlar arasında mübareksin ve senden doğan mübarektir. Çünkü sen kurtarıcımızı doğurdun.


http://www.ortodoksluk.org/ikonalarintefsiri-meryemana2.html

9 Mart 2009 Pazartesi

“Merhamet eyle ey Allah’ım merhamet eyle”


Halep ve İskenderun Metropoliti Pavlos Yazıcı.

“Merhamet eyle ey Allah’ım merhamet eyle”


Büyük oruç mücadelesinin ilk haftası sona erdi. Girit Başepiskoposu Aziz Andreas kanunundaki tövbe yarışları “Ey Allah’ım merhamet eyle” sözleriyle sükun buldu. Bazıları, Rab ile konuşmanın zevkini tattı. Bazıları ise, kendi fikirlerince bunu daha münasip bir zamana ertelediler. Fakat bununla birlikte dinsel vecibelerini oruç süresi içinde tekmil etmeyi ümit ediyorlardı. Peki bunu neden bir vecibe olarak isimlendiriyorlar? Hangi akıllı insan, mutluluk kapısının önünde dururken oradan alıkonulur? Çünkü ona şöyle diyorlardı: ‘Biraz bekle bu kapıları açma gücü olan gelsin o zaman sen de münasip bir şekilde girmek için kendini hazırlarsın.’
Oysa Hıristiyanlık sırlarını, kabul etmiş ve yalan felsefesine kendini
kaptırmamış olan insan, ebedi kurtuluş antlaşmasını kendisi teslim alır.
Yeryüzündeki yaşamımızın gayesi de budur. Evet Hıristiyanlık yolu güç,
dikenli ve çeşitlidir. Bize düşen, yerimizden kalkıp yaklaşmaktır. Sonra Rab yardımımıza koşar. Çünkü O her zaman bizimledir.(Matta 28 : 20) Bu nedenle Kilise bize şöyle dua etmeyi öğretiyor: “Bildiğin hükümlerle, ben müstahak olmayan kulunu kurtar ya Rab” (3. saat duasından) Havarilerin hepsi aynı anda Mesih İsa’ya yaklaşmadılar. Bu gün okunan İncil bölümü bize Natanael’in yüreğine dolan şüphe korkusunu gösteriyor. Çünkü Filippos’a şöyle dedi: “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” O zaman İsa onu daha önceden tanıdığını söyleyince, Natanael derhal seslendi: “Ey Muallim sen Allah’ın oğlusun, sen İsrail’in Kralısın.” İsa’da ona, bu sözlerini ödüllendirircesine: ‘Size doğusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi. Gerçekten şu anda gökler bizim için açılmıştır. Çünkü cennet kapılarını açma gücü olan gelmiştir. O kapıları ardına kadar açmıştır. Yakup’un rüyasında gördüğü durum geçekleşti. Yakup rüyasında, gökleri ve yeri birbirine bağlayan merdiveni ve onun üzerinde inip çıkan melekleri görmüştü. Bakire Meryem vasıtasıyla İsa Mesih yeryüzüne inerek beden aldı. Kendisine iman edenleri gök yüzüne almak için insan suretine büründü. Bütün bu olanlarda Allah’ın melekleri ona hizmet ediyordu. Meleklerin reisi olan Cebrail Bakire Meryem’e Mesih’in gebeliğini müjdeledi. Aynı şekilde melek Beytlehem çobanlarına Mesih’in doğuşunu müjdeledi. O anda meleklerden bir gurup: “Ey yücelerde Rabbe izzet , yeryüzünde razı olduğu insanlara selamet” ilahisini terennüm ettiler. (Luka 2 : 14) Aynı zamanda bir melek kadınlara Mesih’in dirilişini müjdeledi. Ve melekler İsa’nın havarilerine: “İşte göğe yükseltilen Mesih, gördüğünüz gibi aynı şekilde geri gelecektir” (Elçilerin işleri 1:11) müjdesini verdi. Bütün bunlardan daha yüce ve daha mutlu olan Rabbin sözlerini söyleyeceğim sizlere: bu andan itibaren göğün açıldığını ve Allah’ın meleklerinin inip çıktığını göreceksiniz. Bu aynı zamanda biz günahkarlar ile de ilgilidir. Zira Rab İsa Mesih kendisi şöyle dedi: “Benim etimi yiyip, kanımdan içenin ebedi hayatı olacaktır, ben onu dünyanın sonunda dirilteceğim.(Yuhanna 6 : 45) Benim olduğum yerde siz de yanımda olacaksınız.(Yuhanna 14 : 3) Yani göklerin krallığında benimle olacaksınız ve Allah’ın melekleri, kurtuluşu miras almak
isteyenlere hizmet edecektir.(İbraniler 1 : 14) Bütün yollarımız da bizi koruyacaktır. (Mezmur 90 : 11) Duymadınız mı? Allah’ın melekleri bizlere hizmet mi edecek? Ey Rabbim merhametin önünde eğiliyorum. Ben günahkar kulun için yeryüzüne inişine secde ediyorum. İnsanlara olan sevgin için yaptıklarına yücelik olsun.

İKONALAR PAZARI

ORUCUN BİRİNCİ PAZARI
(İKONALAR PAZARI)


“Ey Rabbim merhametin önünde eğiliyorum. Ben GÜNAHKÂR kulun için yeryüzüne inişine secde ediyorum. İnsanlara olan sevgin için yaptıklarına yücelik olsun.”

AZİZ YUHANNA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

İncil:Yuhanna : 1 ; 43 – 51

Bir zamanlar; 43İsa, Celile’ye gitmeye karar verdi. Filipus’u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi. 44Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan Beytsayda’dandı. 45Filipus, Natanel’i bularak ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” dedi. 46Natanel Filipus’a, “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu. Filipus, “Gel de gör” dedi. 47İsa, Natanel’in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli!” dedi.
48Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.
İsa,“Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm"”yanıtını verdi.
49Natanel, “Rabbi, sen Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!” dedi.
50İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğü-mü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. 51Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.

1 Mart 2009 Pazar

KÖTÜLÜKLERİN BAĞIŞLANMASI

KÖTÜLΧρώμα  κειμένουÜKLERİN BAĞIŞLANMASI
“ALTINAĞIZLI YUHANNA’DAN”
“Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.(Matta 6:14)”
Rabbimiz İsa Mesih’in bu sözdeki isteği iki yönlüdür. Birincisi kendi suçlarımızın farkında olmamız, ikincisi ise başkalarının suçlarının bağışlanmasıdır. Başkalarının günahlarını affedebilmemiz için kendi günahlarımızı bilmemiz önemlidir. Zira insan kendi hatalarını görerek, yakınındakini bağışlayabilir.
Bunu yalnız sözle değil, gerçekten ve yürekten yapmalıyız ki, kin nedeniyle kılıç bize yönelmesin. Bize yapılan ihanetin zararı, kendimize yapacağımız zarardan daha azdır. Zira kindar olmakla, kendimizi Rabbin yüce yargılamasına maruz bırakırız. Eğer bizi üzenleri seversek zarar onların başına gelir. Bu nedenle de acı çekerler. Bunun aksini yaparsak acıyı kendimiz çekeriz.
Bu nedenle işte şu kişi beni üzerek zarar görmeme sebep oldu diye, yakınma. Bu gibi sözleri çok söylemek, düşmanının sana yapabileceği iyilikleri dağıtır. Zira düşmanın sana böyle davranmakla günahlarından kurtulmanın yolunu açmaktadır. İhanetin büyük olması senin kötü işlerden arınman için sebep olacaktır. Bu yüzden eğer biz istersek kimse bize kötülük yapamaz.
Biz neden insanlar için konuşuyoruz Yücelmemiz için iblis bize vasıtayı sunuyor. Çok azap çeken Hz. Eyüp örneğinde bunu görüyoruz. Eğer iblis dahi yüceltilmemiz için sebep olursa neden düşmanlardan korkalım. Acılara sabırla tahammül edersek, sahip olacağımız iyiliklere dikkatimizi verelim. İhanete uğrayıp ta öfkelenmeyeni; sevenleri takdir eder. Öfkeden kaçınan insanı, dostları kucaklar. Kendi nefsinde düşmanlığı denemeyen kişi, üzüntüyü yaşamaz. Yakınına düşmanlık beslemeyen kişinin düşmanı olmaz. Rabbin merhametine nail olur. Başkalarını sevmeyen, kendi kendini tehlikeye maruz kılar. Ama onları seversek kendimize iyilik etmiş oluruz. Öyleyse Allah’ın sevgisini kazanmamız için başkalarına düşmanlık beslemeyelim. Hatta Allah’a karşı çok borcumuz da olsa Rab bize acır ve rahmetini esirgemez. Günahkâr isek, günahlarımızdan kurtuluruz. Eğer Salihlerden isek Rabbin krallığına kolaylıkla gireriz. Yakının seni üzerse ona karşı iyi ol, ona kin besleme, gözyaşları dök ve ağla, böylelikle Rabbi kızdırmamış olursun. Bununla da iyi bir iş yapmış olursun. Rab İsa Mesih’in ölüme giderken sevinçli olduğunu hatırlayınız. Onu haça gerenler için dua etti. Onun yolundan giden bizler de onun yaptığı gibi yapmalıyız. Bize yöneltilen bu üzüntülerin bize yararı var, bundan dolayı üzülmemeliyiz. Eğer bir yakının başkaları önünde sana iftira ederse, kendi kendini kısasa maruz bırakır ve bundan sorumlu olur. Yalnız-ca yaptığı iş nedeniyle değil ayrıca seni yargıladığı için de sorumlu olur.
Allah’ın biricik kuzusu ne küfürlere ve eziyetler katlandı. Onun için şöyle dedi : “Eğer insanlar evin efendisine Baalzevul (kelimenin anlamı: sineklerin efendisi) derlerse ev halkına daha neler demezler. (Matta 10:25)” Kötü ruh Rab İsa Mesih’e küfretmekle kalmadı, ona ikiyüzlü ve Allah’ın düşmanı diyerek iftira etti. Herkesin önünde seni üzen sana kötülük yapan yakının, gerçekte kendi şerefini kırmış ve sana bir taç hazırlamıştır.
O halde sana kötülük eden için üzül ama kendin için sevin, çünkü sen “Güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğuran(Matta 5 : 45)” Rab ile aynı durumda oldun. Eğer Rabbe benzemiyorsan ki bu iyi olan insanlar için zor değildir, o zaman Yakup’un oğlu iffetli Yusuf’u örnek al. Yusuf kardeşlerinden çok kötülükler gördüğü halde, onlara büyük iyilikler yaptı. Ona yaptıkları kötülükleri hiç dile getirmedi. Rabbi gören Musa’ya bakınız, kendisine nice kötülükler yapan Yahudiler, büyük hakaretler ve zulüm gören Aziz Pavlus’a bakınız, Yahudilerin üzerindeki laneti onların yerine yüklenmek istedi. Diyakosların başı Aziz İstefanos’u hatırlayınız, kendisini taşlayarak öldüren katillerinin günahları affedilsin diye dua ediyordu. Her birimiz bunları hatırlayalım ki, Rab bize günahlarımızı bağışlasın. Yücelik ve görkem şimdi, her zaman ve sonsuzluğa kadar şan ve şerefle yüce Rabbimiz İsa Mesih’indir.
“Uygun zaman ve kurtuluş günü işte şimdidir.” (2.Korintos 6:2) Duaların ve yakarışların kabul edildiği vakit geldi. Yüce Tanrı’ya gerçek saygıyı gösterenler için Göklerin Krallığı yakındır. Yaşamını temiz bir halde geçirenler için kutsal oruç zamanı geldi. Ey kardeşler, sevgi ve temiz bir yürek ile orucumuzu koruyalım çünkü o bunu hakkediyor. Orucu bu duygularla yaşarsak makbuldür. Bu kutsal oruç ile şeytanla mücadele edelim. Çünkü şeytan oruç ve dua olmadan kahredilemez. Orucumuzu dualarla tamamlayalım ve O’ndan dileyenleri geri çevirmesin diye Rabbe yalvaralım. Bu oruç melekleri ve özellikle koruyucu meleğimizi hoşnut eder. Zira oruç vasıtasıyla meleklerin dostluğuna nail oluruz. Ayrıca bu kutsal orucu sevgi, iman ve ümitle geçirirsek Rab İsa Mesih’le birlikte peygamberler, resuller ve azizler de memnun olurlar. Çünkü onlar da bu orucu aynı duygular ile geçirirlerdi. Musa oruç tuttu bu sayede mucizeler yaptı ve Rabbi görmeye nail oldu. İlyas peygamber de oruç vasıtasıyla ateşten bir araba ile göklere yükseldi. Danyel peygamber oruçla yüceldi ve aslanların ağzını tıkadı.
Aynı şekilde peygamberler ve İsa Mesih’in havarileri de oruç tuttular rabbimiz İsa Mesih’te oruç tuttu ve bize orucun nasıl tutulması gerektiğini öğretti. Kadınlar ve erkekler oruç tutarak nefislerini aklasınlar. Kızlarımız oruç tutsunlar Rabbimiz geldiğinde onunla birlikte düğün evine girebilsinler.
İçinde yakınları için kin ve nefret besleyenler, önce kendilerini bu duygulardan arındırıp sonra oruca ve duaya yaklaşsınlar. Kardeşlerine kin düşmanlık besleyenler Rab ten uzaklaşır. Kardeşleriyle barışmadan Rabbe yaklaşamaz. Bu vaziyette oruç ve dua Rabbi hoşnut kılar. Kardeşlerini affetmezsen, boşuna oruç tutma ve dua etme. Zira Rab seni kabul etmez. Bedenini ve nefsini oruçla duayla yoracağına git kardeşlerinle barış. Yüreklerinde kin, nefret, öfke ve düşmanlık besleyenler şeytanın dostudur. Rabbin dostu olamazlar. Bedeninizde hiçbir kir ve günah kalmaması için orucu gerçek tövbe ve iyi işlerle geçirelim. Fitne fesattan kaçının. Rabbi yüceltin. Kibirlenmeyin ve mağrur olmayın fakat mütevaziliği kuşanın. Hırsızlıktan nefret ediniz, zinalıktan uzak durunuz, yalan şahitlikten kaçının.
Göksel Krallığa, doğru işlere erişebilmenin yolunu Rabbimiz İsa Mesih bize nimetiyle gösterdi. Tövbemiz samimi olsun Duayı, orucu ve fakirlere yardımı sevelim. Birbirimizi karşılıklı sevgi ile sevelim. Çünkü sevgi kutsal yasayı yerine getirmektir.(Romalılar 13:10) Ey kardeşler, her şey geçicidir. Yalnızca yaptıklarımız bize refakat edecektir.
O halde, hepimiz için kaçınılmaz olan ebedi yolculuğumuz için, bize refakat edecekleri hazırlayalım. Amin.

BEYAZ YEMEME YORTUSU PAZARI

BEYAZ YEMEME YORTUSU PAZARI“İNSANLARIN SUÇLARINI BAĞIŞLARSANIZ GÖKSEL BABANIZDA SİZLERİ BAĞIŞLAR AMA BAĞIŞLMAZSANIZ GÖKSEL BABANIZDA SİZLERİ BAĞIŞLAMAYACAKTIR.”
MATTA 6:14MATTA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

İncil: Matta : 6 ; 14 – 21Rab şöyle dedi:14“Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. 15Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.”
16“Oruç tutuğunuz zaman, iki yüzlüler gibi surat asmayın. Oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 17Siz oruç tutuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.” 19“Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.