9 Mart 2009 Pazartesi

İKONALAR PAZARI

ORUCUN BİRİNCİ PAZARI
(İKONALAR PAZARI)


“Ey Rabbim merhametin önünde eğiliyorum. Ben GÜNAHKÂR kulun için yeryüzüne inişine secde ediyorum. İnsanlara olan sevgin için yaptıklarına yücelik olsun.”

AZİZ YUHANNA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

İncil:Yuhanna : 1 ; 43 – 51

Bir zamanlar; 43İsa, Celile’ye gitmeye karar verdi. Filipus’u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi. 44Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan Beytsayda’dandı. 45Filipus, Natanel’i bularak ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” dedi. 46Natanel Filipus’a, “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu. Filipus, “Gel de gör” dedi. 47İsa, Natanel’in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli!” dedi.
48Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.
İsa,“Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm"”yanıtını verdi.
49Natanel, “Rabbi, sen Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!” dedi.
50İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğü-mü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. 51Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.

Hiç yorum yok: